Dofinansowanie

BWPT Beata Bobek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Promocja marki Paula Yascoolski na rynkach międzynarodowych

Celem projektu jest stworzenie dla marki Paula Yascoolski warunków do podjęcia współpracy z partnerami zagranicznymi oraz rozszerzenie kontaktów handlowo–gospodarczych. 

Do celów szczegółowych projektu można zaliczyć:

  • promocja przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej.
  • pozyskanie kontrahentów zagranicznych.
  • promocję Polskiej Marki Gospodarki.

Powyższe działania pozwolą Wnioskodawcy rozwijać swoją działalność, szczególnie jeśli chodzi o działalność eksportową, gdyż w tym upatruje się największą szansę rozwoju Wnioskodawcy. 

Całkowita wartość projektu: 472 900,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 401 965,00 PLN
Termin zakończenia projektu: 30.06.2022 r.